آرتریت روماتوئید کمر

آرتریت روماتوئید کمر آرتریت روماتوئید در مردان حدود 10 برابر بیشتر می باشد و اکثرا در بین اعضای یک خانواده رخ می دهد بدین معنا که یک بیماری ارثی است. این بیماری در مردان جوان به ویژه در آواخر جوانی یا در اوایل دهه سوم زندگی آغاز می شود. شروع آن با ناراحت کمر است، […]

read more »
Call Now Button