آنچه باید در رابطه با جراحی تعویض شانه بدانیم

جراحی تعویض مفصل شانه اگر مفصل شانه شما به شدت آسیب دیده باشد ، ممکن است برای رفع مشکل و کاهش درد خود نیاز به جراحی نیاز داشته باشید. قبل از انجام عمل ، باید مواردی را بدانید. مفصل شانه مفصلی که بازوی فوقانی به بدن شما متصل می کند ، مفصل توپ و سوکت […]

read more »
Call Now Button